TERAPIA REGINA

Používam metódu pohovoru, kde spájam informácie z oka, z jazyka, znakov tela,
vybraných kvetových esencií, dátumu narodenia, ako aj mojich terapeutických skúseností a zručností.

service

IRIDOLÓGIA

Oči sú nielen „ oknom do duše, ale aj mapou celého nášho tela“. Okrem genetiky – toho, čo sme zdedili po rodičoch...

DIETETIKA

Čo jesť, čo piť – ako si udržiavať zdravie, ako schudnúť a pritom sa netrápiť Dozviete sa, čo sú Vaše silné a slabé stránky, ako sa stravovať v súlade s dispozíciou tela...

service
service

ETIKOTERAPIA

Etikoterapia je sebapoznávacia metóda, ktorá nachádza hlboké súvislosti medzi narušeným zdravím a narušenými vzťahmi. Pomáha človeku poznať seba samého...