ETIKOTERAPIA

Etikoterapia je sebapoznávacia metóda, ktorá nachádza hlboké súvislosti medzi narušeným zdravím a narušenými vzťahmi. Pomáha človeku poznať seba samého a vedome odhaľovať skutočné príčiny chorôb, ako aj osobných, rodinných, či pracovných problémov.

Etikoterapia je doktorom Ctiborom Bezděkom, zakladateľom etikoterapie v 30.rokoch minulého storočia, definovaná ako rozpoznávanie pravdy o sebe samom. Človek tak môže odkrývať a rozpúšťať iluzórne predstavy o sebe a o svete.
Veľmi pomáha uvedomenie si, ako život funguje. Celý život sa deje ako nejaká príčina, ktorá má nejaký následok. Ten následok sa stáva príčinou nejakého iného následku. Inými slovami: „Čo zaseješ, to zožneš!“

Ak si toto človek uvedomí, môže rozpustiť ilúziu, že veci sa dejú náhodne. Môže prestať veriť na náhody a tým prevziať zodpovednosť za seba a svoj život. Lebo už vie, že ako koná, také následky mu to prinesie. A vďaka poznaniu tejto univerzálnej pravdy mu už nie je jedno, ako koná. Už aj v biblii sa píše „miluj svojho blížneho ako seba samého“ – z toho vyplýva, aké je dôležité mať k sebe láskyplný vzťah a sebaúctu. V skutočnosti však máme naučené „slušné chovanie“ k iným ľuďom a sami sebe ubližujeme.
Je potrebné pochopiť, čo v skutočnosti znamená :

= byť sám sebou = ,
= byť v obraz Boží = ,
= žiť v jednote so Stvoriteľom =.

Každý človek má svoj životný príbeh a prišiel sa na Zem naučiť nejaké schopnosti, zručnosti, ako aj vyrovnať minulý dlh. A trvalé vyliečenie nenastane bez vnútornej zmeny seba samého.
Etikoterapia umožňuje človeku nazerať na život z príčinného pohľadu a nachádzať tak radosť zo života a z vedomia Božskej sily, ktorá pôsobí v nás, v prírode a v celom vesmíre.
Je vhodná najmä pre ľudí, ktorí sú schopní prevziať zodpovednosť za svoj život. Takíto ľudia hľadajú príčinu všetkého, čo sa deje, v sebe.