Cenník

Základná diagnostika orgánov a analýza genetického typu podľa oboch očí - rozsah 30 minút......25 eur

= Osobná konzultácia zameraná na odhalenie skutočného zdravotného stavu jednotlivých orgánov, dispozícií k chorobám, ako aj dedičstvo po predkoch

Komplexná diagnostika s podrobným rozborom - rozsah 60 – 90 minút........30 - 40 eur

= Osobná konzultácia zameraná na príčiny problémov.
Konkrétne odporúčania pre úpravu doterajšieho spôsobu života:

- úprava stravy ako aj ďalších potrieb fyzického tela
- vhodná detoxikácia
- optimálna fytoterapia
- voľba doplnkov výživy
- duševná liečba pre elimináciu stresu
- zistenie nevhodných vnútorných návykov a používaných postojov, ich náprava

( Z tejto ceny poskytujem zľavu pre študentov, deti, ženy na materskej a dôchodcom. )