BACHOVE KVETOVÉ ESENCIE

regina terapia

Bachove kvetové esencie sú výťažky z kvetov, častí rastlín a vody.
Je to mimoriadna zostava 39- ich esencií, ktoré charakterizujú ľudskú povahu, nálady a rôzne stavy mysle. Dokážu „uchopiť“ nevyvážený stav človeka a vniesť do ľudského biopoľa harmóniu a zdravý pohľad na konkrétnu situáciu.

Liečivú zostavu kvetových esencií ponúkam na svojich konzultáciách. Užívajú sa vnútorne a sú vhodné aj pre deti a tehotné ženy. Pomáhajú liečiť choroby zo stresov.


Bachova kvetová terapia – liečba duše

regina terapia „Choroba nie je ani krutosť, ani trest, ale iba oprava, nástroj, ktorým si naša vlastná duša poslúžila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržala pred väčšími omylmi, ktoré by urobili väčšie škody a aby nás zaviedla späť na cestu pravdy a svetla, z ktorej sme nemali zísť.“
Dr. Edward BACH


Analýzou životného príbehu človeka je možné odhaliť nevhodné návyky ako opakujúce sa postoje, ktoré znižujú kvalitu každodenného života. Postupnou prácou na svojej osobnosti je možné sa dopracovať k svojej prirodzenosti, vnútornej rovnováhe a láske.